MyReportOnline

politiek

We Smoke gaat verder als CANNAWIJZER De stichting WeSmoke (CannaWijzer) vraagt de ministers van Justitie en van Volksgezondheid middels een brief om actieve betrokkenheid aan de consument te vragen bij de experimenten om de achterdeur van de coffeeshops te reguleren. Als we een experiment met consumentengoederen willen laten slagen, moet de consument vanzelfsprekend inspraak hebben op het proces. Dit willen we als organisatie dan ook zo zuiver mogelijk doen”, volgens Breeuwer zijn er al eerder deuren dicht gebleven door de naam ‘WeSmoke’ en vragen de huidige ontwikkelingen en kansen om meer duidelijkheid.

Deelnemende politieke partijen moesten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een overzicht aanleveren bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van giften vanaf €4.500 aan de politieke partijen en hun kandidaten, en schulden boven de €25.000 van de partijen. Dit was voor het eerst sinds de invoering van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) oordeelt dat de meeste partijen dit transparant gedaan hebben, maar bij sommige partijen de aanlevering van informatie onvolledig en te laat is gebeurd is.

 

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voert de regie over het debat over de positie en aanstellingswijze van de burgemeester, en stuurde vandaag over de voortgang hiervan een brief naar de Eerste en Tweede Kamer. Dit debat vindt plaats naar aanleiding van het voorstel om de Grondwet te wijzigen en hiermee de aanstellingswijze van de burgemeester uit de Grondwet te halen en in een gewone wet te regelen. Deze grondwetswijziging is vorig jaar in eerste lezing aangenomen door de beide Kamers en zal na de verkiezingen in tweede lezing door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden.

Veel Marokkanen en Algerijnen die de laatste tijd naar Nederland komen hebben zich eerder gemeld in een ander Europees land. Staatssecretaris Dijkhoff ook de procedure van de zogeheten Dublinclaimanten versnellen. Zo kunnen ze voortaan tien weken sneller uit Nederland worden teruggestuurd naar bijvoorbeeld Duitsland of Spanje. Om afgewezen asielzoekers ook daadwerkelijk te kunnen terugsturen naar Marokko of Algerije, zal het kabinet in gesprek gaan met de Marokkaanse en Algerijnse regering.

Gemeenten moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden bestemmingen als een asielzoekerscentrum (azc). Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapportage 'Omstreden bestemming' over de herbestemming van de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. Ombudsman Van Zutphen: 'Gemeenten moeten met burgers het gesprek voeren over wat ze nodig hebben om een azc aanvaardbaar te maken. Omwonenden willen bijvoorbeeld uitleg over wie er komen wonen.' De gemeente Gouda is op een aantal belangrijke momenten te kort geschoten.

Advocaten en mediators ontvangen voor de tijd die zij aan zaken in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand besteden een vaste vergoeding. Die vergoeding is afgestemd op de gemiddelde tijdsbesteding voor dat soort zaken. De huidige vergoeding is gebaseerd op de gemiddelde tijdsbesteding van twintig jaar geleden en daarom heeft minister Van der Steur in de kabinetsreactie op het rapport-Wolfsen over verbetering van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand aangekondigd dat de tijdsbesteding wordt geëvalueerd.


HOT TOPIC