MyReportOnline

Wonen

De huurmarkt wordt steeds belangrijker. Consumenten stellen een koopbeslissing uit en richten zich op de huurmarkt, waar ze ook langer blijven wegens strengere financieringseisen. Te koop staande woningen worden tijdelijk verhuurd via de Leegstandwet. Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “Transparantie, kwaliteit en integriteit op de huurmarkt zijn juist nu geboden. Alleen via regulering is het mogelijk de excessen in de (ver)huurmarkt aan banden te leggen. De goeden mogen niet onder de kwaden lijden. Door het inrichten van een aparte sectie voor verhuurmakelaars en -bemiddelaars, is het mogelijk processen te reguleren, onder andere door een verplichte screening van de identiteit en solventie van de huurder. Maar ook gedegen kennisoverdracht van de complexe huurwetgeving, correcte huurovereenkomsten en transparant aanbod, zijn enorm belangrijk.”

Vereniging Eigen Huis is tevreden met het bericht dat de ACM een verplichte overstromingsverzekering afwijst. Huiseigenaren moeten zelf kunnen bepalen of zij hun woning tegen waterschade willen verzekeren. De vereniging is gekant tegen een opgelegde verzekering die de helft van de Nederlandse woningeigenaren niet nodig heeft en niet wenst. 

De uitzonderingsregeling voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (gluurverhoging) voor chronisch zieken, gehandicapten en hun mantelzorgers moet worden verruimd. Dat schrijven de Nederlandse Woonbond, Platform VG en de CG-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. Veel mensen met een beperking komen financieel in de knel als zij geconfronteerd worden met een extra huurverhoging. 

Bezwaar maken tegen de huurverhoging moet voor 1 juli gebeuren. Tussen 21 mei en 6 juni organiseren we in elke provincie een bijeenkomst, waar we u alles vertellen over de mogelijkheden om bezwaar te maken. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis voor alle leden. Dus zowel voor persoonlijke leden als voor leden van een bij de Woonbond aangesloten huurdersorganisatie.Op de bijeenkomst krijgt u antwoord op vragen als:

Hoe werkt de inkomensafhankelijke huurverhoging?
Wat zijn redenen om bezwaar te maken?
Hoe doe ik dat dan? Hoe werkt de bezwaarprocedure? 

Kijk voor de precieze data, tijden en plaatsen op www.actiehuuralarm.nl/agenda.

Wat kan ik als huurdersorganisatie betekenen voor mijn achterban?
Alle locaties waar bijeenkomsten worden gehouden, zijn goed bereikbaar met het OV en met de auto. Wanneer u zich aanmeldt via de website krijgt u een routebeschrijving. Aanmelden kan als huurdersorganisatie, als lid en als niet-lid. Toegang voor niet-leden kost € 35,-


De Woonbond blijft strijden tegen de inkomensafhankelijke huurverhogingen, omdat deze de privacy-van huurders schenden en willekeur veroorzaken. Bij het verstrekken van inkomensgegevens van huurders door de Belastingdienst gaat veel mis. Daarom doet de Woonbond een handhavingsverzoek aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de nationale privacywaakhond, om de uitvoeringspraktijk van de wet te toetsen.

Bewonersorganisaties, natuurclubs en verontruste inwoners van Daarle en omstreken gaan samen in verzet tegen de verkoop bij opbod van natuurgebieden. Met een online publieksactie en door steun aan de juridische procedure van Das en Boom gaat de gemeenschap proberen de verkoop te verhinderen. Als plan B overwegen burgers om een coöperatie op te richten die een 'kwaliteitsbod' voorbereidt op gronden die nu in de verkoop gaan.

Gisteren was het alweer de tiende keer dag de NVM een landelijke Open Huizen Dag hield. De NVM Open Huizen Dag blijkt ook voor de tiende keer veel bezoekers te trekken. Uit een bliksemenquête van de NVM bleek dat de deelnemende huizen zaterdag 105.000 bezoeken kregen. "Vandaag is opnieuw gebleken dat de NVM Open Huizen Dag een uitstekend middel is om je te koop staande woning te presenteren", zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. "Potentiële kopers kunnen op hun beurt in een ongedwongen sfeer een aantal huizen bezoeken, waarna ze een keuze kunnen maken."


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld