MyReportOnline

Wonen

Gisteren was het alweer de tiende keer dag de NVM een landelijke Open Huizen Dag hield. De NVM Open Huizen Dag blijkt ook voor de tiende keer veel bezoekers te trekken. Uit een bliksemenquête van de NVM bleek dat de deelnemende huizen zaterdag 105.000 bezoeken kregen. "Vandaag is opnieuw gebleken dat de NVM Open Huizen Dag een uitstekend middel is om je te koop staande woning te presenteren", zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. "Potentiële kopers kunnen op hun beurt in een ongedwongen sfeer een aantal huizen bezoeken, waarna ze een keuze kunnen maken."

Een bewonerscommissie uit Weert is met steun van de Woonbond een gerechtelijke procedure gestart tegen verhuurder ASR. Die wil zonder voorafgaand overleg met de huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging invoeren van maximaal 6,5%. Volgens de bewonerscommissie en de Woonbond mag dat niet. 

Afgelopen woensdag presenteerde minister Blok het akkoord over de woningmarkt dat hij met D66, ChristenUnie en SGP heeft afgesloten. De Woonbond vindt zowel de huurverhogingen als de verhuurdersheffing nog steeds veel te hoog, maar stel vast dat de scherpe randjes van de maatregelen zijn afgehaald.Desondanks gaat de demonstratie op 12 maart gewoon door.

Om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen voor zijn woningmarktplannen heeft het kabinet de steun van andere partijen nodig. Nadat het overleg met het CDA mislukt was onderhandelde de minister verder met D66, ChristenUnie en SGP. De huurmaatregelen uit het regeerakkoord worden met dit akkoord iets verzacht. De huurverhogingen op basis van het inkomen (gluurverhogingen) worden minder hoog dan aangekondigd. Voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro gaat een huurverhoging van maximaal 6,5% gelden in plaats van 9%. De verhuurdersheffing wordt iets verlaagd van 2 miljard naar 1,7 miljard. Woonbonddirecteur Ronald Paping: "Het is prettig dat de scherpe randjes er van af zijn, maar het blijft veel te veel. De huurders worden nog steeds geconfronteerd met forse huurverhogingen en de verhuurdersheffing is amper verlaagd. Daarmee is er nog steeds nauwelijks ruimte voor investeringen."

De Woonbond is verheugd dat de maximale huur gebaseerd blijft op het woningwaarderingsstelsel en niet op 4,5% van de WOZ-waarde. In het akkoord worden de plannen voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen bijgesteld, zoals minder hoge stijgingen voor middeninkomens, de mogelijkheid van huurverlaging bij inkomensdaling en een uitzonderingspositie voor kwetsbare groepen (gehandicapten en ouderen die zorg nodig hebben). De bezwaren van huurders tegen het voorstel lijken eindelijk doorgedrongen bij de politici. Daarmee heeft de Actie Huuralarm van de Woonbond effect gehad. 


De Woonbond beoordeelt de aanpassingen positief, maar vindt dat het beter is om al meteen het systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen te vervangen door een huursombenadering, en niet pas in 2014. Aan de 'gluurverhogingen' zitten zoveel nadelen, zoals privacyschendingen en willekeur, dat dit zeker problemen bij de uitvoering gaat opleveren. Het is dus beter er niet aan te beginnen, en meteen over te gaan op een beter alternatief.

Huuralarm
De Actie Huuralarm van de Woonbond zal voortgezet worden tegen de, nog steeds te hoge, huurstijgingen en de verhuurdersheffing die desastreus uitpakt voor de sociale huursector. De geplande demonstratie op 12 maart gaat door.

 In een oproep aan de Eerste Kamer vraagt Vereniging Eigen Huis de hypotheekmaatregelen van het nieuwe kabinet niet op 1 januari aanstaande, maar een jaar later in te voeren. Vereniging Eigen Huis zet grote vraagtekens bij de kwaliteit van de regelgeving en maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen voor de woningmarkt. De snelle besluitvorming rond de woningmarktmaatregelen heeft geleid tot ondoordachte regelgeving waarbij de alternatieven onvoldoende zijn afgewogen.

In Harderwijk valt het nog mee en is recentelijk alleen bij de Tonsel een doorboring geweest, waarvoor de aannemer aansprakelijk is gesteld.. Maar landelijk zijn op circa 16.000 plaatsen telecom-, gas-, elektriciteits- en drinkwaterleidingen dwars door een riool geboord. Dit zorgt voor schade aan het riool, verminderde afvoercapaciteit en kans op wegverzakking en rioolinstorting. Ook is er risico op gasexplosies, kortsluiting en  drinkwaterbesmetting. De herstelkosten bedragen tientallen miljoenen euro's. Dit staat in het vandaag verschenen onderzoeksrapport Doorboringen van riolen, kabels en leidingen. 

In een pilot met de "eerste slimme wijk van Nederland" werkt netbeheerder Enexis in samenwerking met diverse consortiumpartners. Er is een slim energienet ontwikkeld dat klaar is voor de duurzame energievoorziening van de toekomst. Een geavanceerd systeem dat energie met behulp van technologie zo efficiënt mogelijk verdeelt en dat berekend is op het terugleveren van lokaal opgewekte stroom. 

"In 2013 krijgen we weer honderden faillissementen en weer minstens tienduizend ontslagen. Tenzij het kabinet de bouw en woningmarkt niet verder inperkt maar stimuleert, en daardoor ook de hele Nederlandse economie een duw de goede kant op geeft", zo reageert Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, op de uiterst sombere prognose van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld