MyReportOnline

Wonen

De Nederlandse Woonbond gaat een grootscheepse campagne voeren tegen het huurbeleid van kabinet Rutte 2. 'De aangekondigde maatregelen benadelen zowel huurders als verhuurders en helpen de huursector om zeep', aldus directeur Ronald Paping. De Woonbond vertegenwoordigt 6 miljoen huurders. 

Vanaf 8 november 2012 biedt de Open Universiteit de gratis online cursus Cultureel erfgoed: van Paleis Soestdijk tot Sinterklaas aan. Cultureel erfgoed is alles wat een samenleving de moeite van het bewaren waard vindt. Maar niet alles kan bewaard worden, er moeten keuzes worden gemaakt. Deze cursus laat zien hoe die keuzes gemaakt worden, met welke argumenten, en door wie. De cursus is bedoeld voor iedereen die in cultureel erfgoed geïnteresseerd is.

Een groepsverblijf sluit aan bij de trend 'Slow Travel', waarbij mensen de tijd nemen om indrukken te verwerken en te genieten van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Die kwaliteit zet zich ook door in het vakantiehuis. Gemiddeld boeken groepen een vakantiewoning die qua comfort richting vier sterren gaat. Hoewel het groepsgevoel belangrijk is, hechten gasten tevens aan hun privacy. Vandaar dat Belvilla de mogelijkheid biedt om vakantiehuizen te selecteren op aantal slaapkamers en/of aantal badkamers.

Spaar het Klimaat is ernstig teleurgesteld over de maatregelen in het kabinetsakkoord VVD-PvdA op het gebied van energiebesparing. Concrete uitwerking en prikkels om 300 duizend woningen per jaar energetisch te renoveren, ontbreken. Demissionair minister Spies stelde onlangs bij de herziening van de sectorakkoorden dat dergelijke aantallen per jaar nodig zijn om voor bewoners en samenleving een betaalbare en duurzame woningvoorraad te organiseren.

De komende jaren moet er een flinke slag gemaakt worden op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Door demografische ontwikkelingen en veranderingen in de bekostiging van zorg, wordt er meer klantgericht gebouwd. Er komen minder grote verzorgingshuizen maar meer kleinschalige en doelgroepgerichte woonvormen. Dat vraagt om aanpassing van de bestaande voorraad en nieuwbouw. Daarnaast zijn veel scholen verouderd en hebben ze een ongezond binnenklimaat. Veel geld dat bedoeld is voor onderhoud en renovatie van scholen wordt door gemeenten aan andere zaken uitgegeven. Politiek en maatschappelijk is er nog te weinig aandacht voor dit probleem.

In het nieuwe regeerakkoord zien we eindelijk helderheid over de hypotheekrenteaftrek en duidelijkheid voor starters en wordt er gesproken over marktconforme huren. Ook het feit dat er een 'Minister van Wonen' komt is positief. Echter, daarmee zijn de problemen op de woningmarkt nog niet direct voorbij. Voormalig minister Donner gaf eerder in zijn Woonvisie aan dat er tot 2020 75.000 woningen gebouwd moeten worden om aan de vraag te voldoen. Al enkele jaren bouwen we jaarlijks ongeveer 20.000 woningen te weinig. Gaan we zo door, dan is er over 5 jaar een tekort van 100.000 woningen. De vraag naar woningen blijft immers bestaan, óók in zogenaamde krimpgebieden. Het aantal huishoudens stijgt namelijk nog steeds. In dit tempo ligt woningnood op de loer! 

Goede wegen zijn essentieel voor een sterke economie. Wil je economische vooruitgang, dan zijn goede (spoor)wegen en ICT-infrastructuur onontbeerlijk. Alle ons omringende landen (Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittanië) investeren daarom extra in zowel aanleg als onderhoud van hun infrastructuur. Nederland daarentegen niet. Vooral op het regionale wegennet dreigen door gebrekkig onderhoud onveilige situaties te ontstaan. Niet investeren in aanleg leidt tot stilstand en achteruitgang. Onvoldoende investeren in onderhoud staat gelijk aan desinvesteren door waardeverlies.


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld