MyReportOnline

Voetballers die in competitieverband een rode kaart krijgen na een incorrecte tackle, worden sinds Kokmeijer altijd aansprakelijk gesteld als het tot een rechtszaak komt. Dit blijkt uit bureauonderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (AIC). Het AIC onderzocht hoe sporters verzekerd zijn in het geval van aansprakelijkheid tijdens sport en spel. Hierbij werden ook alle rechtszaken op Rechtspraak.nl rondom aansprakelijkheid en voetbal onderzocht.

De gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (Svb) mochten in Turkije verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed in Turkije gebruiken om bijstand in te trekken en terug te vorderen. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geoordeeld in vier uitspraken van 1 oktober 2018.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) mag reisgegevens van een student opvragen om te controleren of de student terecht een beurs voor uitwonenden ontvangt. Hiermee maakt de DUO weliswaar inbreuk op de privacy van die student, maar die inbreuk is toegestaan. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 5 februari 2018 bepaald.

Het dragen van een vergiet door aanhangers van het pastafarisme is dan ook geen godsdienstige uiting. De vrijheid van godsdienst vereist dus niet dat voor aanhangers van deze stroming, de pastafarians, een uitzondering moet worden gemaakt op de regel dat voor reisdocumenten pasfoto's met een onbedekt hoofd nodig zijn. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van 15 augustus 2018. Het 'pastafarisme', dat uitgaat van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is geen godsdienst. 

In de Nederlandse wet is niet geregeld dat het instellen van hoger beroep in asielzaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak automatisch schorsende werking heeft. Schorsende werking is er alleen voor de procedure bij de rechtbank. Dat betekent dat een vreemdeling de behandeling van zijn beroep bij de rechtbank wel in Nederland mag afwachten, maar zijn hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak niet. De vreemdeling kan weliswaar in hoger beroep om een voorlopige voorziening vragen om zo uitzetting tijdens de procedure in hoger beroep te voorkomen, maar het is niet zo dat uitzetting automatisch achterwege blijft. Wel heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak in december 2016 geoordeeld dat hij vaker dan voorheen zal gaan bepalen dat een vreemdeling niet wordt uitgezet voordat is beslist op het hoger beroep dat door hem is ingesteld. 


Binnenland & Buitenland