Bakkers, slagers, bloemisten, schoenherstellers en kappers hebben vaak kleine ondernemingen. De eigenaar is meestal in z´n eentje verantwoordelijk voor het voldoen aan alle regels die de overheid hem of haar oplegt. De ondernemers worden overspoeld door fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, vergunningen en ARBO-regels. De omvang en complexiteit van ontslagregels, salaris- en pensioenverplichtingen, privacywetgeving, loondoorbetaling bij ziekte en certificeringen is enorm. De regeldruk is zeer ontmoedigend voor deze ondernemers, die wel de smaakmakers van de winkelstraat zijn.

Toegevoegde waarde

¨Het zijn onze vakmensen die brood bakken, schoenen herstellen,' legt  Monique Kempff uit namens de Coalitie Winkelambacht, "zorgen voor een goed stukje vlees, een prachtig boeket en een verzorgd kapsel. Zij zijn van grote waarde, niet alleen voor consumenten, maar ook voor gemeenten, voor stads- en dorpskernen. Het winkelambacht levert unieke producten en diensten, leidt nieuwe vakmensen op en laat binnensteden sprankelen. Onze ondernemers moeten genoeg ruimte krijgen om die toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden.¨

 

Regeldruk

Bakkers, slagers, bloemisten, schoenherstellers en kappers boden begin deze maand  staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) een gezamenlijk plan aan om de regeldruk voor ondernemers in het zgn. winkelambacht te verminderen. Bijzonder is dat dit plan voortkomt uit een unieke publiek-private samenwerking: ondernemers en overheid pakken samen de hoge en complexe regeldruk aan!

Sinds 2014 werken de genoemde branches samen onder de naam Coalitie Winkelambacht. In 2015 startte de bijzondere samenwerking met de overheid en stelde toenmalig minister Kamp geld beschikbaar voor de Maatwerkaanpak Winkelambacht. Namens de coalitie presenteerde ANKO-voorzitter Monique Kempff het plan aan de bewindsvrouw.

Kempff: ¨De samenwerking tussen overheid, branches én echte ondernemers is succesvol. Het winkelambacht heeft enorm aan zichtbaarheid gewonnen in Den Haag en de samenwerking leidt tot concrete oplossingen. Zo konden we eind 2017 ´Help123´ presenteren; een fantastische online BHV-tool die ondernemers de mogelijkheid biedt om veilig, eenvoudig en betaalbaar te voldoen aan hun verplichtingen omtrent bedrijfshulpverlening. We zijn dus blij dat ook dit kabinet in 2018 besloot het vervolgtraject ´Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0´ te omarmen.

 

36 knelpunten

Na een zeer uitgebreide inventarisatie van alle problemen waar onze ondernemers tegen aanlopen zijn we tot maar liefst 36 knelpunten gekomen. Hieruit hebben we er 12 geselecteerd die we gezamenlijk willen, moeten en kunnen oplossen. Het actieprogramma om dat voor elkaar heb ik vandaag namens de coalitie uitgereikt aan staatssecretaris Keijzer. Ook staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft een exemplaar gekregen. Veel van de ervaren knelpunten liggen namelijk op haar terrein.¨

Overspoeld door regels

Het genoemde actieprogramma kunt u hier downloaden.


Myreport twitter