MyReportOnline

Wonen

"Er gaan nu gemiddeld zes bouwbedrijven per dag failliet," verzucht Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. "Per maand raken ongeveer 2.000 mensen hun baan in de bouw- en infrasector kwijt. Met het huidige tempo durf ik de stelling aan dat we eind 2012 50.000 minder vakkrachten hebben dan bij aanvang van de crisis, eind 2008. Dat is rampzalig! De malaise wordt alsmaar groter, terwijl de oplossing voorhanden is. De bouw- en infrasector heeft een maatschappelijke functie, laat ons die wel vervullen! Er is nog vraag naar onze producten. Er is nog zoveel te doen!"

Nederlandse gemeenten voelen de effecten van de financiële crisis in hun grondbeleid. Gemeenten die een actief grondbeleid hebben gevoerd worden nu in plaats van met winsten geconfronteerd met financiële risico’s en verliezen. Dat vraagt om een ander beleid en stelt de gemeenten voor nieuwe ruimtelijke opgaven. Gemeenten zullen hun verlies moeten nemen, moeten afwaarderen en voorzieningen treffen. Zij zijn hier volop mee bezig en hebben al een groot deel van de verliezen kunnen opvangen. Dat blijkt uit de derde rapportage van Deloitte die in opdracht van de ministeries IenM en BZK en de VNG is opgesteld, en vandaag naar de Kamer is gestuurd.

Vanmiddag heeft een nieuw kabinet een regeerakkoord gepresenteerd. De Woonbond is zwaar teleurgesteld over de inhoud. Het kabinet heeft niet de kans benut om het breed gedragen plan WONEN 4.0 in te voeren, maar neemt in plaats daarvan eenzijdige maatregelen die huurders zwaar treffen in hun portemonnee

In het regeerakkoord wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen bestaande en nieuwe gevallen voor hypotheekrenteaftrek. Directeur Hans van der Ploeg van VBO Makelaar: "Ik ben blij dat er eindelijk duidelijkheid wordt gegeven over de hypotheekrenteaftrek zodat dit niet als een donkere wolk boven de woningmarkt blijft hangen. Door 2040 als stip op de horizon te zetten, krijgt de consument zekerheid over de hypotheekrenteaftrek. Het consumentenvertrouwen zal hierdoor toenemen. Zeker omdat de afbouw budgetneutraal plaatsvindt via compenserende belastingverlaging."

"De bouw en infra krijgen in dit kabinet de aandacht die ze verdienen", aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. "Er komt een minister speciaal voor Wonen, voor de lange termijn staat nu beleid voor de woningmarkt vast en ook lijken de bezuinigingen op infrastructuur teruggedraaid te worden." Hij zegt dat in reactie op het Regeerakkoord dat vandaag officieel bekend werd. 

Hit de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma's blijkt dat de komende jaren een veel hogere huurverhoging dreigt dan de afgelopen jaren. Deze huurverhogingen worden vervolgens afgeroomd met een verhuurdersheffing. Hierdoor kunnen de noodzakelijke investeringen niet plaatsvinden en zullen de wachtlijsten voor huurwoningen nog verder oplopen. De Woonbond roept politieke partijen op om de huren slechts gematigd te laten stijgen en de verhuurdersheffing te vervangen door een heffing voor een investeringsfonds.


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld