MyReportOnline

Schuldeisers krijgen te vaak hun geld niet, schuldenaren ontspringen de dans en de deurwaarder heeft te weinig middelen hier iets tegen te kunnen doen. De incassoprocedure is ingewikkeld, duur en te traag. Meer vanzelfsprekend wordt het om rekeningen niet te betalen, waardoor het risico van eigenrichting ontstaat. Het vertrouwen in de rechtsstaat komt op de tocht te staan. Het huidige beslag- en executierecht is verouderd, ontoereikend en inefficiënt en moet daarom snel op de schop. Dat is de dringende oproep aan de wetgever van totaal 70 wetenschappers, rechters, advocaten, deurwaarders en vertegenwoordigers van het sociale domein. Zij doen aanbevelingen voor hervorming in het nieuwe compendium 'Beslag en executierecht' van Sdu.

Door een stijging aan bezoekers opent het Juridisch Loket in Zwolle vanaf dinsdag 5 september 2017 een tweede inloopspreekuur tussen 9:00 en 11:00. Deze extra inloopmogelijkheid verkort de wachttijden en iedereen in Zwolle en omgeving krijgt zo meer mogelijkheden om zonder afspraak gratis advies te krijgen.

Een aangifte is bij de aanpak van gedwongen prostitutie niet perse nodig als er ook voldoende andere bewijsmiddelen voorhanden zijn, bijvoorbeeld op basis van prostitutiecontroles en financieel onderzoek. Dit blijkt uit onderzoek van Marjolein Goderie. Slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie vinden het lang niet altijd in hun eigen belang om aangifte te doen bij de politie. De aangiftebereidheid is dan ook laag. Ook de politie is vanwege het mogelijke risico voor het slachtoffer soms terughoudend om een aangifte van een slachtoffer van mensenhandel op te nemen, maar ziet die aangifte wel als belangrijke start van een opsporingsonderzoek.

Het Nederlandse veiligheidsbeleid staat bol van termen als 'controle', 'repressie', 'tegenhouden', 'vergelden', 'terugdringen' en 'bestrijden'. Zorgen over criminaliteit en overlast vallen samen met de wens om 'de ander' te disciplineren en te controleren. Maar vergeten wordt dat veiligheid niet alleen gaat om dwang, boetes en een wapenstok. Het organiseert zich ook rondom zachtere principes van samenleven. Dat laatste heet 'positieve veiligheid'. Positieve veiligheid is het versterken van veiligheid door aandacht te geven aan positieve factoren van samenleven, zoals zorg, vertrouwen en geborgenheid.

De voorbereiding van een nieuw stelsel voor digitale identificatie voldoet nog niet aan een aantal belangrijke voorwaarden. Hierdoor kan de Tweede Kamer moeilijk beoordelen of de besluitvorming door het kabinet over vernieuwing van het huidige DigiD op orde is. Er bestaan nog onduidelijkheden over de inrichting van het nieuwe stelsel en over de kosten daarvan. De aanvullende informatie die de minister van BZK op 25 augustus jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, neemt de gesignaleerde onduidelijkheden slechts ten dele weg.


Binnenland & Buitenland