MyReportOnline

Wonen

Inbraak met koevoet

Veel huisbewoners zijn bang dat zij het slachtoffer worden van inbraak. ‘’De voornaamste reden dat het aantal woninginbraken zo enorm stijgt is dat inbrekers vrij spel hebben in het donker en dat zij niet zo snel kunnen worden betrapt’’, verklaart een medewerker van Gentslotenmaker.be. ‘’Om inbrekers af te schrikken is het verstandig om altijd een lichtje te laten branden in huis. Zeker als er niemand thuis is. Zodoende worden inbrekers om de tuin geleid en zullen ze niet zo snel een poging wagen om een woning binnen te dringen’’.

Vereniging Eigen Huis ontvangt steeds vaker signalen van huiseigenaren die zich volledig in een hoek gezet voelen bij ruimtelijke plannen. Ook uit eerder eigen onderzoek bleek dat maar een schamele 11 procent van de omwonenden van grote windparken zich gehoord voelde. De omgevingswet verplicht overheden weliswaar om burgers te laten bijdragen aan besluitvorming, maar door dit volledig open te laten, dreigt de positie van de burger eerder zwakker dan sterker te worden.

Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoner, Vorig jaar bemiddelden getrainde buurtbemiddelaars in ruim 13.000 overlastzaken. Dat is meer dan het jaar ervoor. Opvallend is dat het aantal complexe problemen toeneemt. Dit blijkt uit de benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen. Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl bemiddeling de situatie enorm kan opknappen. Maar liefst 70% van de aangemelde zaken wordt goed opgelost. 2564 getrainde bemiddelaars hielpen vorig jaar ruim 50.000 mensen bij het oplossen van burenconflicten. Maar dat is alleen het topje van de ijsberg van het totaal aantal overlastzaken. Want niet iedereen vindt nog zijn weg naar buurtbemiddeling.

Het afgelopen jaar kende buurtbemiddeling wel een stormachtige groei. 30 nieuwe gemeenten en woningcorporaties volgden het goede voorbeeld en bieden hun inwoners nu ook buurtbemiddeling aan. Daarmee hebben 253 gemeenten getrainde bemiddelaars tot hun beschikking; dat is 65% van alle gemeenten (393 gemeenten). In 2008 waren dit nog 108 gemeenten (op een totaal van 443 gemeenten, in totaal had dus 24% van de gemeenten destijds buurtbemiddeling).

Soorten overlast
De top 3 van meest voorkomende klachten is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Buurtbemiddelingsorganisaties melden dat zij steeds meer complexe zaken binnen krijgen. Zo komen bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Gemiddeld gaat het om zo’n 20% van het aantal aangemelde zaken dat als complex wordt aangemerkt. Buurtbemiddeling schakelt in die gevallen haar grote netwerk in om de juiste personen of instanties te betrekken.

Aanpak woonoverlast
Dat burenproblemen en woonoverlast een steeds belangrijker thema wordt, blijkt ook uit het feit dat er sinds 1 juli 2017 een nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast is. Meer gemeenten en woningcorporaties zien buurtbemiddeling daarom als eerste logische en effectieve stap om problemen tussen buren op te lossen.

Vooral huizenkopers zijn afhankelijk van adviezen met verstrekkende financiële gevolgen. Maar juist de adviseurs die over die beslissingen gaan, blijken het minste vertrouwen te genieten: minder dan 10% van de Nederlanders heeft vertrouwen in deze beroepsgroepen. Bij makelaars daalde het consumentenvertrouwen sinds 2013 zelfs met 5 punten naar een schamele 6%. De notaris daarentegen, maakt met een stijging van 9 punten een sterke comeback en geniet nu het vertrouwen van 46% van de Nederlanders.

Vooral huizenkopers zijn afhankelijk van adviezen met verstrekkende financiële gevolgen. Maar juist de adviseurs die over die beslissingen gaan, blijken het minste vertrouwen te genieten: minder dan 10% van de Nederlanders heeft vertrouwen in deze beroepsgroepen. Bij makelaars daalde het consumentenvertrouwen sinds 2013 zelfs met 5 punten naar een schamele 6%. De notaris daarentegen, maakt met een stijging van 9 punten een sterke comeback en geniet nu het vertrouwen van 46% van de Nederlanders.

 Een 40 jarige Haagse vrouw wordt verdacht van valsheid in geschrift, witwassen en oplichting. Zo zou ze onder meer gezorgd hebben dat tientallen mensen hoger op de wachtlijst voor een huurwoning kwamen. De Inspectie SZW heeft in opdracht van het Functioneel Parket onlangs een doorzoeking verricht in de woning van de vrouw en in haar kantoor in Den Haag.
De vrouw genoot aanzien onder meer door ervoor te zorgen dat inwoners hoger geplaatst werden op de wachtlijst voor een huurwoning bij Haagse corporaties, of dat het inkomen virtueel werd verhoogd zodat een hypotheek binnen bereik kwam. Zij regelde dit voor gemiddeld een paar honderd euro tot € 2.500,-.

e Eigen Huis Marktindicator van Vereniging Eigen Huis handhaaft in september het recordniveau van 121 punten. Bij 100 punten is de stemming neutraal. Belangrijke reden voor het hoge vertrouwen is de lage hypotheekrente. Ruim 42% van de Nederlanders denkt dat het huidige lage renteniveau de komende 12 maanden stabiel blijft.


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld